Löfgren & Kalén elektriska är företaget för dig som vill förändra,

förbättra eller nyinstallera el-, tele-, styr- och data.

Vår affärsidé är att med engagemang och kvalité tillgodose konsument-

och företagsmarknadens behov av el-, tele-, styr- och datateknik.