Fd Mackmyra

Vi har förtroendet att renovera lokaler på Wallingata 2 för ny hyresgäst efter att Mackmyra flyttat ut.

Byggare Öhmans Bygg AB

Fastihetsägare Vasakronan

Ny etapp Sollentuna sjukhus

Idag startar en ny etapp på sollentuna sjukhus. Det är en rivningsetapp på plan 3.
Kund: Metrolit byggnads AB
Beställare: Locum
Beräknat färdigt: 1/8

Nu börjar installationen på Sollentuna Sjukhus

Nu på måndag 7/5 inleder vi installationsarbetena på Sollentuna Sjukhus. Installationerna består av hyresgästanpassning av en lokal på ca 800 m2 för barn- och ungdomsmottagning. Vår beställare på detta projekt är Metrolit byggnads.

Projektet beräknas vara klart 15/8