Läkare utan gränser

Denna Jul har vi valt att stödja Läkare utan gränser i deras viktiga arbete i världen.

God Jul och Gott nytt år!

Anders och Peter