Lokalanpassning Erik Penser

En lokalanpassning åt Hufvudstaden i samarbete med Öhmans bygg med ny lokalutformning och anpassning av installationer och belysning.